Gå/Springa

Utvecklas och ha kul tillsammans med ditt barn

Limbo

 • Deltagare: 2
 • Material: Stång, ex sopkvast, rep

Sätt upp en pinne eller spänn ett band mellan tex: 2 träd eller låt 2 deltagare hålla i bandet. Du måste kunna sänka och höja “ribban”. Spela musik i bakgrunden och låt en deltagare i taget gå under pinnen. Man måste gå med ansiktet framåt/uppåt och luta sig bakåt. Sänk ribban vartefter och se vem som längst klarar att gå under den. Det är inte tillåtet att krypa under eller hålla i sig i något.

Giftormen

 • Deltagare: 2
 • Material: Rep, snöre eller liknande

Vuxen eller barn drar ett rep bakom/framför/runt sig som en ”giftig orm”. Försök få ormen att ta barnet. Barnet försöker undvika ormen genom att hoppa över eller springa ifrån ormen. Styr på vilka sätt barnet får förflytta sig för att ta sig undan.

Kull

 • Deltagare: 3+

Det här är en klassisk lek som går att variera genom att använda en eller flera “kullare”. Utgå från barnens ålder och hur stor yta ni har att leka på. När en deltagare har blivit “kullad”går det att variera vad som ska hända, här är tre förslag:
1) Deltagaren blir ny “kullare” eller får hjälpa “kullaren”.
2) Deltagaren får genomföra en uppgift innan den får vara med i leken igen, exempelvis hoppa hopprep eller trixa med en boll.
3) Deltagaren måste bli fritagen för att få vara med. I väntan på att bli fritagen utför deltagaren en uppgift likt förslagen i punkt två.

Zonkull

 • Deltagare: 3+
 • Material: Koner eller motsvarande föremål

Dela in lekytan i ett antal zoner. I varje zon måste deltagarna förflytta sig på ett specifikt sätt, exempelvis genom att springa, göra enbenshopp, jämfotahopp, hoppsasteg, sidosteg, gå baklänges, galoppera, göra korssteg, kullerbyttor eller hjula. Om ni bara är två deltagare, rör er runt i rummet med hjälp av de olika rörelserna.

Svanskull

 • Deltagare: 3+
 • Material: Tygbit, repstump, eller liknande

Sätt fast en tygbit eller ett band bak på byxorna. Den som är “kullare” ska rycka bort svansen. När en deltagare har blivit av med sin svans går det att variera vad som ska hända, här är tre förslag:
1) Deltagaren blir ny “kullare” eller får hjälpa “kullaren”.
2) Deltagaren får genomföra en uppgift innan den får tillbaka sin svans, exempelvis hoppa hopprep eller trixa med en boll.
3) Deltagaren måste bli fritagen för att få vara med igen. I väntan på att bli fritagen utför deltagaren en uppgift likt förslagen i punkt två.

Dansa/pausa

 • Deltagare: 2
 • Material: Musikspelare

Börja med att sprida ut er på golvet. När musiken startar gör ni så många rörelser som möjligt. När musiken stängs av ställer ni er på ett ben och står still tills musiken sätts på igen. Den här leken fungerar utmärkt om ni är många barn!

Försten vinner

 • Deltagare: 2
 • Material: Sjal, ärtpåse, boll, papper, klubba, racket etc

Stå två och två mitt emot varandra med varsin sjal i handen. På en given signal ska ni kasta upp era sjalar i luften. Utmaningen är sedan att springa och fånga den andra personens sjal innan den nuddar golvet.  Om du inte hinner fånga sjalen får din kompis en poäng.

Skicka och ta emot

 • Deltagare: 2
 • Material: Sjal, ärtpåse, boll, papper, klubba, racket etc

Den här leken går ut på att passa ett objekt mellan varandra, exempelvis en sjal, ärtpåse eller en boll. Styr svårighetsgraden med val av objektet. Leken fungerar både i par och i större grupper och kan varieras i oändlighet! Använd underarmskast, överarmskast, rulla, passa med fötterna eller använda ett redskap. Kasta framför kroppen, bakom ryggen eller över huvudet, gör det sittande, stående, eller i rörelse. Om ni är många – dela upp er i mindre grupper för att undvika att krocka.

Zooleken

 • Deltagare: 2

I den här rörelseleken får en förälder, en kompis eller ett syskon ropa ut ett valfritt djur som barnen ska imitera, exempelvis en groda, tupp, orm, björn eller krabba. När barnen har imiterat djuret är det dags att ropa ut ett nytt djur. Sedan kan ni turas om att ropa olika djur. Alla kan givetvis vara med och imitera!

Härmapan

 • Deltagare: 2
 • Material: Valfritt, men testa gärna med bollar, sjalar, ärtpåsar, klubbor, rockringar etc

Den här rörelseleken är till för att träna motoriska grundegenskaper. Börja med att utse en ledare, det kan vara ett barn eller en vuxen. Ledaren får sedan visa eller beskriva en rörelse som “härmaporna” ska genomföra på en given signal. När alla har gjort rörelsen kan ni gå vidare till nästa – och nästa. Om ni vill kan ni byta ledare efter en stund.

Förflyttningar

 • Deltagare: 2

I den här rörelseleken ska deltagarna ta sig från punkt A till punkt B på ett roligt sätt. Börja med att markera punkterna och att utse en ledare, det kan vara ett barn eller en vuxen. Sedan får ledaren ropa ut olika förflyttningssätt, exempelvis att krypa, göra jämfotahopp, enbenshopp, galopp, hoppsasteg, sidosteg, korssteg, höga knän, gå/springa baklänges, kullbyttor, hjula eller klättra. Om ni vill – byt ledare efter en stund.

Baklängesbanan

 • Deltagare: 1
 • Material: Kudde, leksaker, eller motsvarande

Lägg ut olika föremål på golvet, exempelvis kuddar och leksaker, så att det bildar en “hinderbana”. Låt sedan barnen gå baklänges och parera eller kliva över föremålen längs banan.

Trappan

 • Deltagare: 1
 • Material: Valfritt föremål

Gå upp och ner i en trappa utan att ta stöd med händerna. Öka svårighetsgraden genom att hoppa på ett eller två ben, alternativt genom att gå baklänges upp och ner. En annan utmaning är att transportera olika föremål upp och ner för trappan.

Från Flygplan till Stjärna

 • Deltagare: 1

Börja leken med att stå på ett ben och ha armarna utsträckta åt sidorna. Luta er sedan framåt och inta position som ett flygplan – gärna med kontroll. Återgå därefter till startposition och inta formen som en stjärna. Upprepa gärna flera gånger och försök att inte tappa balansen!

Inte nudda golv

 • Deltagare: 1
 • Material: Kläder, möbler, etc

Placera ut olika föremål på golvet så att det bildar en bana. Utmaningen är sedan att ta sig fram längs banan genom att gå, klättra och hoppa mellan de olika föremålen – utan att nudda golvet!

Målet är inte att barnet ska bli bäst i världen


Målet är att hen ska tycka att det är roligt, för då kommer hen att våga, vilja och kunna lära sig fler rörelser.