Objektskontroll

Utvecklas och ha kul tillsammans med ditt barn

Langen går

 • Deltagare: 2
 • Material: Valfritt föremål

Stå i en ring med ryggen inåt. Skicka sedan föremål i en kedja genom att rotera och överlämna. Öka hastighet eller använd flera föremål för att öka svårighetsgraden. Går även göra med fötter och redskap.

Rotation-fånga

 • Deltagare: 2
 • Material: Ärtpåse, boll, etc

Stå med ryggen mot varandra. På en given signal snurrar barnet runt. Den andra deltagaren kastar då en ärtpåse eller ett liknande föremål som barnet ska fånga med händerna. Öka svårighetsgraden genom att använda fötterna!

Kull

 • Deltagare: 3+

Det här är en klassisk lek som går att variera genom att använda en eller flera “kullare”. Utgå från barnens ålder och hur stor yta ni har att leka på. När en deltagare har blivit “kullad”går det att variera vad som ska hända, här är tre förslag:
1) Deltagaren blir ny “kullare” eller får hjälpa “kullaren”.
2) Deltagaren får genomföra en uppgift innan den får vara med i leken igen, exempelvis hoppa hopprep eller trixa med en boll.
3) Deltagaren måste bli fritagen för att få vara med. I väntan på att bli fritagen utför deltagaren en uppgift likt förslagen i punkt två.

Stå på ett ben- kasta- ta emot

 • Deltagare: 2
 • Material: Ärtpåse, boll, etc

Stå på ett ben och kasta en ärtpåse eller en boll mellan varandra. Öka svårighetsgraden genom att hoppa samtidigt.

Försten vinner

 • Deltagare: 2
 • Material: Sjal, ärtpåse, boll, papper, klubba, racket etc

Stå två och två mitt emot varandra med varsin sjal i handen. På en given signal ska ni kasta upp era sjalar i luften. Utmaningen är sedan att springa och fånga den andra personens sjal innan den nuddar golvet.  Om du inte hinner fånga sjalen får din kompis en poäng.

Skicka och ta emot

 • Deltagare: 2
 • Material: Sjal, ärtpåse, boll, papper, klubba, racket etc

Den här leken går ut på att passa ett objekt mellan varandra, exempelvis en sjal, ärtpåse eller en boll. Styr svårighetsgraden med val av objektet. Leken fungerar både i par och i större grupper och kan varieras i oändlighet! Använd underarmskast, överarmskast, rulla, passa med fötterna eller använda ett redskap. Kasta framför kroppen, bakom ryggen eller över huvudet, gör det sittande, stående, eller i rörelse. Om ni är många – dela upp er i mindre grupper för att undvika att krocka.

Härmapan

 • Deltagare: 2
 • Material: Valfritt, men testa gärna med bollar, sjalar, ärtpåsar, klubbor, rockringar etc

Den här rörelseleken är till för att träna motoriska grundegenskaper. Börja med att utse en ledare, det kan vara ett barn eller en vuxen. Ledaren får sedan visa eller beskriva en rörelse som “härmaporna” ska genomföra på en given signal. När alla har gjort rörelsen kan ni gå vidare till nästa – och nästa. Om ni vill kan ni byta ledare efter en stund.

Förflyttningar

 • Deltagare: 2

I den här rörelseleken ska deltagarna ta sig från punkt A till punkt B på ett roligt sätt. Börja med att markera punkterna och att utse en ledare, det kan vara ett barn eller en vuxen. Sedan får ledaren ropa ut olika förflyttningssätt, exempelvis att krypa, göra jämfotahopp, enbenshopp, galopp, hoppsasteg, sidosteg, korssteg, höga knän, gå/springa baklänges, kullbyttor, hjula eller klättra. Om ni vill – byt ledare efter en stund.

Jonglera

 • Deltagare: 1
 • Material: Ballong, sjal, boll eller liknande

Börja med ett långsamt fallande föremål, exempelvis en ballong eller en sjal. Öka sedan från ett till två till tre objekt och försök jonglera alla samtidigt!

Mitt i prick

 • Deltagare: 1
 • Material: Böcker, leksaker, ringar

Sätt upp måltavlor i form av böcker, leksaker, mjukisdjur, rockringar eller liknande föremål. Försök därefter att pricka måltavlorna genom att kasta, passa, studsa, eller skjuta olika redskap mot målen. Variera mellan överarmskast och underarmskast, samt mellan att använda både händerna, fötterna och olika typer av redskap.

Målet är inte att barnet ska bli bäst i världen


Målet är att hen ska tycka att det är roligt, för då kommer hen att våga, vilja och kunna lära sig fler rörelser.